Sąd Rejonowy w Łukowie

Postanowienie w sprawie I Ns 544/21

o złożeniu wykazu inwentarza spadku po Ryszardzie Szczygle

Sygn. akt I Ns 544/21

POSTANOWIENIE

Dnia 5 stycznia 2022 r.

Sąd Rejonowy w Łukowie I Wydział Cywilny w składzie:
Przewodniczący: sędzia Tomasz Chudek
po rozpoznaniu w dniu 5 stycznia 2022 r. w Łukowie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z urzędu
z udziałem Reginy Szczygieł, Małgorzaty Szczygieł, Ryszarda Szczygła i Krzysztofa Szczygła
o złożenie wykazu inwentarza
postanawia:
1.dokonać ogłoszenia o złożeniu wykazu inwentarza spadku po Ryszardzie Szczygle, PESEL 50042015197, ostatnio zamieszkałym w Łukowie, na os. Unitów Podlaskich 9/94, zmarłym w dniu 9 listopada 2020 r.;
2.zamieścić w ogłoszeniu pouczenie, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawca testamentu oraz wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza;
3.ogłoszenie wraz z pouczeniami umieścić na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Łukowie.

Metadane

Data publikacji : 25.01.2022
Data modyfikacji : 25.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Łukowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sędzia Tomasz Chudek I Wydział Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Traczyk
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Traczyk

Opcje strony

do góry