Sąd Rejonowy w Łukowie

https://www.lukow.sr.gov.pl/srl/ogloszenia/ogloszenia-sadowe/17505,I-Ns-19121-Ogloszenie-o-sporzadzeniu-spisu-inwentarza-po-Piotrze-Domanskim.html
2022-09-29, 16:42

I Ns 191/21 Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza po Piotrze Domańskim

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Łukowie Wydział I Cywilny po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2021 r. w Łukowie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Mileny Domańskiej o sygn. akt I Ns 191/21 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Piotrze Domańskim, numer PESEL 82011213594, ostatnio stale zamieszkałym w Starej Róży 7, zmarłym w dniu 23 sierpnia 2020 r. w Lubartowie. Każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Metadane

Data publikacji : 04.02.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Łukowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sędzia Tomasz Chudek I Wydział Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Traczyk

Opcje strony