Sąd Rejonowy w Łukowie

Dyrektor Sądu Rejonowego w Łukowie

Dyrektor: Barbara Grabias

tel. (25) 798 21 60 wew. 103 e-mail barbara.grabias@lukow.sr.gov.pl

 

Kompetencje Dyrektora Sądu Rejonowego w Łukowie:

1)   kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt. 1 usp,

2)   wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach,

3)   jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów,

4)   określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów, w wydziałach sądu,

5)   reprezentuje SkarbPaństwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu.

Metadane

Data wytworzenia : 11.04.2013
Data publikacji : 11.04.2013
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Łukowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry