Sąd Rejonowy w Łukowie

https://www.lukow.sr.gov.pl/srl/struktura-organizacyjna/dyrektor-sadu/8037,Dyrektor-Sadu-Rejonowego-w-Lukowie.html
25.05.2024, 15:24

Dyrektor Sądu Rejonowego w Łukowie

Dyrektor: Agnieszka Lewandowska

tel. (25) 798 23 48 wew. 103 e-mail agnieszka.lewandowska@lukow.sr.gov.pl

 

Kompetencje Dyrektora Sądu Rejonowego w Łukowie:

1)   kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt. 1 usp, (Dz.U.2023.217 ze zm.)

2)   wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach,

3)   jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów,

4)   określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów, w wydziałach sądu,

5)   reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu.

Metadane

Data wytworzenia : 11.04.2013
Data publikacji : 11.04.2013
Data modyfikacji : 03.07.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Łukowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Pucyk Administracja
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Traczyk Administracja
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Traczyk

Opcje strony